Tréningová kompenzácia pre Derynea FC

Jozef Tokoš po analýze prípadu sprostredkoval cyperskému klubu Derynea FC zastúpenie vo veci nevyplatenej tréningovej kompenzácie.  Klub Derynea FC uspel po podaní žaloby na Komoru pre riešenie sporov FIFA vo svojom spore so srbským klubom FK Rad. FIFA  zaviazala FK Rad zaplatiť žalobcovi tréningovú kompenzáciu a po disciplinárnom konaní na FIFA bola tréningová kompenzácia vyplatená.