45 miliónov? Podľa pravidiel!

(publikované v denníku Šport) Rozhodnutie vlády vyčleniť 45 miliónov počas 10 rokov na výstavbu regionálnych futbalových štadiónov prinieslo kontroverzné reakcie. Učitelia stihli zaprotestovať okamžite, športoví fanúšikovia ocenia milióny na šport aj v čase konsolidácie.

Čo ale povedia hokejisti, hádzanári, gymnasti, strelci a všetci ostatní? Napríklad: akýkoľvek dodatočný balík financií na šport bolo treba rozdeliť podľa pravidiel platných pre všetky zväzy, podľa vopred známych kritérií, transparentných a merateľných. A to sa nestalo. Čo ak sú však tie pravidlá dlhé roky zlé a znevýhodňujú futbal na úkor iných športov, s neporovnateľne menšou členskou základňou vrátane mládežníckej, s nižším spoločenským významom, mnohých z nich dokonca výrazne menej úspešných ako futbal? Je správne vybojovať milióny jednému zväzu na úkor iných? Nie pre slovenský šport. Futbal však postupoval pragmaticky. Hokejisti už majú halu v Bratislave, mnohé úspešné olympijské, ale menej populárne športy najviac profitujú z doterajšieho systému financovania z rezortu školstva, ale aj stredísk rezortov vnútra a obrany.

Milióny futbalu pôjdu. Žiaľ, na účel, ktorý nemôže byť prioritou číslo jeden. Verejný záujem pri financovaní akéhokoľvek športu vrátane futbalu je z našich daní podporiť reprezentáciu, talentovanú mládež a pohybové aktivity detí a mládeže počas školy a po nej. Rekonštrukcie regionálnych štadiónov v krajských či okresných mestách majú financovať vlastníci štadiónov, samosprávy, prípadne športové kluby ako ich nájomcovia. Mesto Michalovce postavilo napríklad pekný štadión za menej ako 3 milióny eur.

Aspoň časť zo 45 miliónov mala ísť mládeži a podpore talentov. A ak treba stavať a nie podporovať mládežníckych trénerov, tak odborníci veľmi rýchlo poradia, ako pomôcť s mládežníckou infraštruktúrou.

Problémom je absencia pravidiel pri rozdelení financií do konkrétnych miest. Neexistuje racionálne odôvodnenie, prečo Topoľčany, Levice, Humenné áno, a v druhej lige hrajúce Rimavská Sobota, Šaľa či Liptovský Mikuláš nie. Je nevyhnutné je zorganizovať súťaž na jednotlivé lokality, v ktorej najdôležitejším kritériom bude požadovaná čiastka od štátu. Ak by na Gemeri boli schopní postaviť štadión napríklad miestni súkromníci, samospráva mesta a vyšší územný celok a z našich daní by pýtali päťkrát menej ako v Dolnom Kubíne, musia byť uprednostnení.

Slovenský šport trpí obchádzaním pravidiel a nedostatkom transparentnosti, SFZ šiel pri schválení stanov minulý rok vzorom. Výkonný výbor a vedenie SFZ ešte má šancu rozptýliť pochybnosti aspoň dovnútra futbalovej rodiny, pretože smerom navonok k iným športom a iným sektorom, napríklad učiteľom to bude oveľa ťažšie.

Takže konkrétna otázka: kto z členov výkonného výboru SFZ predloží návrh prehodnotiť vládou schválený projekt a posunúť aspoň časť zo 45 miliónov do mládeže a presadiť súťaž projektov?