Nové arény v Bratislave treba postaviť v transparentnej súťaži

(publikované v denníku SME)

Štát pri výstavbe hokejovej haly ani národného futbalového štadióna nemieni prispievať na ich prevádzku. Hokej s futbalom môžu ukázať cestu
 
Dlhé roky športové hnutie obracalo ruky k štátu s pripravenými investičnými návrhmi a štát nemal príliš diskutovať, ale vyhovieť. Z neznámych dôvodov je takýto prístup verejnosťou i veľkou časťou športových novinárov akceptovaný. Najnovšie hokejisti a bratislavský magistrát oznamujú, že pozemky pre multifunkčnú hokejovú halu za tri miliardy medzi mostami začne mesto "vysporadúvať" v júli po schválení územného plánu zóny nábrežia. Sú už takmer pripravené, 20 percent ešte treba "doriešiť". Ide naozaj o hotovú vec?
 
Zatiaľ absolútne neprijateľný postup
Bolo by nešťastné, ak by už bolo rozhodnuté. Výber miesta samotnými športovcami by bol úplne v poriadku, ak by si celý projekt odfinancovali sami, prípadne výlučne s magistrátom a nežiadali peniaze od štátu. Žiadosť o verejné zdroje je pochopiteľná, keďže v našich podmienkach nie je možné postaviť národné štadióny na čisto komerčnom základe. V situácii, keď sú nevyhnutné nejaké tie miliardičky z vreciek daňových poplatníkov pre hokejistov aj futbalistov, je nasledovný postup absolútne neprijateľný: zvolili sme si lokalitu, určili celkovú cenu, štát má prispieť 70 - 80 percentami, vzor máme v Nemecku, vymaľované. Akákoľvek rozumná vláda musí postupovať inak.
 
Chyba je, že neexistuje štátna stratégia výstavby investícií národného významu, až v týchto dňoch ju rezort školstva pripravuje. Tím predsedu vlády v projekte Viktória dostupnom na www.reformasportu.sk ponúkol začiatkom roka viaceré konkrétne opatrenia v rámci reformy slovenského športu. Navrhol, ako postupovať pri výstavbe národných športových investícií.
 
Kľúčová je finančná udržaťeľnosť projektu
 
Odporúčania sú jasné: veľké investície celoštátneho významu treba financovať výlučne v súťaži. Štadióny majú spĺňať minimálne požiadavky medzinárodných federácií, štát má financovať len štandard. Stavbu bude môcť vlastniť len prehľadný a dôveryhodný subjekt, s ktorým štát uzavrie dlhodobú zmluvu o jej využití pre potreby štátu. Štát nebude prispievať na prevádzkové náklady, zmluva zabezpečí, aby ich financoval vlastník. Zmluva tiež stanoví sankcie za porušenie dohodnutých podmienok. Víťaz súťaže musí preukázať finančnú udržateľnosť projektu.
 
Nie je verejne známe, ako Slovenský zväz ľadového hokeja posudzoval miesta, na ktorých hala môže stáť; magistrát len vyhlásil akúsi súťaž na projektovú (!) štúdiu. Slovenský futbalový zväz dal aspoň posúdiť lokality "Slovan - Inter - zelená lúka" súkromnej spoločnosti. Podľa interne stanovených kritérií vyhralo Tehelné pole. Verejnosť od polovice roka 2005 bola už len permanentne informovaná o vybranej lokalite, architektonickej stránke a farbe sedadiel na štadióne. Predvýbery urobené športovcami na vlastnú objednávku však nemôžu mať nijaký význam pri rozhodovaní štátu, keď ide o miliardy. Hlas Ministerstva školstva SR, ústredného orgánu štátnej správy pre šport, ktorý vyjadril k Slovanu nesúhlasné stanovisko a výhrady má aj voči lokalite hokejovej haly, akosi zaniká.
 
Pravidlá určuje štát
Jasné ako facka: ak chcú hokejisti a futbalisti zopár miliárd zo štátneho, pravidlá hry určuje štát. Nie zväzy samotné či samospráva. Riešením pre štát je jedine transparentná súťaž. Futbalisti kooperujú a so súťažou problémy nemajú. Verme, že ani hokejisti nie.
 
Ak sa do futbalovej súťaže prihlási jediný projekt na Slovane, vyhrá Slovan, ak splní kritériá. Ak sa do hokejovej súťaže prihlási jediný projekt v Petržalke, vyhrá ten. Ak sa však prihlásia viacerí do transparentnej súťaže, v ktorej rozhodujúcim kritériom je cena, nech vyhrá najlepší. S najmenšou záťažou na verejné financie, teda najlacnejší. Ak niekto vymyslí spoločný projekt oboch hál so synergickým efektom, nech sa páči. Ak futbalisti argumentujú (a argumenty majú), že je rozumnejšie postaviť štadión 35-tisícový namiesto 20-tisícového spĺňajúceho minimálne kritériá, nech predstavia alternatívy. Základná bude lacnejšia. Nech o drahšom variante po búrlivej diskusii rozhodne nová vláda.
Po zlyhaniach sa žiada transparentnosť
 
Slovensko potrebuje národný futbalový štadión a po priklepnutí MS 2011 v ľadovom hokeji aj multifukčnú halu. O tom niet pochýb. Obe stavby majú podporu verejnosti, na Slovensku dokonca nie sú predmetom predvolebného boja na rozdiel od západných susedov. V Česku výber konkrétnej lokality 35-tisícového českého národného futbalového štadióna sociálnodemokratickou vládou tromfla opozícia návrhom na 50-tisícový štadión na inom mieste (ako inak, bez súťaže).
 
Buďme rozumní. Pochybnosti sprevádzajú mnohé športové projekty, v ktorých má mať štát nejakú úlohu. Zneli aj pred pár rokmi v čase odklepnutia Národného tenisového centra priamym zadaním a v mnohých iných prípadoch. Po častých zlyhaniach v športovom hnutí je naozaj nevyhnutné postupovať riadne a transparentne. Pomôže to najmä samotným športovcom. Dva najpopulárnejšie športy futbal a hokej môžu ukázať cestu.
 
(Autor je poradcom predsedu vlády pre šport a športový manažér)