Prestane FIFA regulovať hráčskych agentov?

Podľa správ zverejnených koncom minulého týždňa v dôveryhodných médiách (britský denník The Guardian, internetový portál euFootball.biz  sa Medzinárodná futbalová federácia FIFA rozhodla neregulovať medzinárodné aktivity hráčskych agentov, respektíve zrušiť prijaté pravidlá, ktoré sa na hráčskych agentov s licenciou vzťahujú. Všetkým 208 členským národným zväzom mala FIFA poslať obežník, na základe ktorého sa zväzy majú k návrhu vyjadriť. Mimochodom, do dnešného dňa na Slovenský futbalový zväz žiadny obežník neprišiel.

Návrh vychádza z pragmatických dôvodov - už v súčasnosti podľa FIFA sa iba jeden z piatich transferov
uskutoční po sprostredkovaní licenčným agentom,  takže odstránenie platných formalít môže medzinárodné transfery zjednodušiť a uľahčiť. Treba však podotknúť, že sprostredkovanie transferov inými osobami ako licenčnými agentmi s výnimkou advokátov a  vymenovaných členov rodiny doteraz FIFA považovala za ilegálne.

Uvažuje sa dokonca, že by FIFA dokonca zakázala národným asociáciám regulovať postavenie hráčskych agentov vlastnými pravidlami. V súčasnosti popri celosvetových pravidlách FIFA platia aj pravidlá národných zväzov. Niektoré silné zväzy (Francúzsko, Anglicko) už údajne stihli protestovať.

Čo to znamená? Ak by sa regulácia agentov zrušila iba na medzinárodnej úrovni, národné predpisy s identickými obmedzeniami zostanú v platnosti. Systém by v zásade zostal zachovaný.

Ak by sa regulácia agentov zrušila úplne aj na národnej úrovni, padli by všetky obmedzenia a agenta by mohol robiť ktokoľvek pri všetkých transferoch!

Odpadli by povinné skúšky uchádzačov každých 5 rokov (ktoré od roku 2001 organizujú výlučne národné zväzy), poplatok za účasť na nich (na Slovensku SFZ dokonca stále pýta v rozpore so stanoviskom FIFA - pozri články v rubrike Médiá o mne z roku 2002 - nenávratných 5000 švajčiarskych frankov!). Agenti by taktiež nemuseli platiť povinnú ročnú poistku vo výške nad 1000 eur.

Zmluvné vzťahy medzi hráčmi a agentmi by taktiež neboli zošnurované predpismi FIFA. Dnes futbalové predpisy určujú vzorovú zmluvu s obmedzením jej dĺžky na 2 roky. Toto by neplatilo vrátane všetkých ďalších obmedzení - napríklad zákaz kontaktovať hráča pod exkluzívnou zmluvou s agentom iným hráčskym agentom. Obmedzenia by museli ísť priamo do individuálneho právneho vzťahu hráč - agent, teda do textu zmluvy.

Európsky súdny dvor v prípade Piau vs Commission z roku 2005 posúdil súčasný systém regulácie aktivít hráčskych agentov, že jeho obmedzenia nie sú v rozpore s európskym právom. Dnešný stav
teda nie je ilegálny. Je však vecne správny?