Nazov spoločnosti
Spoločnosť s.r.o.
Ulica 17, 987 65  Mesto
09 / 876 54 321    0905 123 456
info@spolocnost.sk www.spolocnost.sk

Tréner Jozef Vukušič úspešný na Športovom arbitrážnom tribunáli

Jozef Tokoš po analýzach prípadu sprostredkoval zastúpenie vo veci nevyplatenej kompenzácie trénerovi Jozefovi Vukušičovi pri ukončení zmluvy zo strany juhoafrického klubu AmaZulu FC bez oprávneného dôvodu a spoluzastupoval trénera na ústnom pojednávaní Športového arbitrážneho tribunálu (CAS) vo februári 2022. Podľa verdiktu CAS doručeného v marci 2023 je klub povinný zaplatiť trénerovi časť kompenzácie.