Víťazný prípad pre FK Pohronie

Jozef Tokoš po analýze prípadu sprostredkoval FK Pohronie zastúpenie vo veci nevyplatenej zmluvnej odmeny súvisiacej s výchovou hráča Milana Škriniara. Klub FK Pohronie uspel na Komore SFZ pre riešenie sporov vo svojom spore s MŠK Žilina v prvostupňovom aj odvolacom konaní. Po verdikte Komory SFZ pre riešenie sporov dosiahli kluby dohodu o urovnaní.