Začal to Vengloš. Pomáhal šiestim futbalistom roka

Zdroj: Pravda, Michal Zeman

Prvým slovenským futbalovým agentom bol Juraj Vengloš. Na futbalovej scéne pôsobí čoskoro 30 rokov. Začínal v čase, keď vzniklo samostatné Slovensko. (...)

Pod palcom ich majú národné zväzy
Na začiatku deväťdesiatych rokov nebolo jednoduché získať licenciu na takúto činnosť. FIFA ju záujemcovi udelila len v prípade, keď zložil 200-tisíc švajčiarskych frankov a zvládol náročné skúšky. Najmä v úvode mu výrazne pomohol otec, úspešný tréner Jozef Vengloš. Dvere do futbalového sveta mu otvárali najmä jeho kontakty. V tejto práci sú veľmi dôležité. Vysoká kaucia, ktorú museli zložiť agenti, slúžila na finančné vyrovnanie, ak sa dopustili chyby. Mohol to byť formálny nedostatok v zmluve, prípadne nedbanlivosť, ktorou poškodili klub či hráča a pripravili ich o peniaze. (...)

Od roku 2015 majú pod palcom agentov, po novom sprostredkovateľov, národné futbalové zväzy. Dovtedy ich registrovala FIFA, ktorá udeľovala aj licencie. „Teraz môže byť sprostredkovateľom každý bezúhonný občan, ktorý zaplatí stoeurový poplatok a absolvuje pohovor. Ak tieto podmienky splní, získa kartu sprostredkovateľa,“ potvrdzuje manažér mediálneho oddelenia SFZ Peter Šurin. Pred siedmimi rokmi delegovala FIFA úlohy v súvislosti s výberom, prípravou a evidenciou agentov na národné zväzy. Slovensko ich malo v tom čase 27 s licenciou­ FIFA.

 "Mimoriadne narástli nároky na administratívu, čo súviselo s výrazným zvýšením počtu agentov. Napriek tomu len asi 30 percent transferov išlo cez licenčných agentov. Všetky ostatné zabezpečovali nelicenční agenti, rodinní príslušníci, právnici… FIFA dala voľnú ruku zväzom, aby si utvorili vlastný systém," vysvetľuje športový právnik a tiež popredný sprostredkovateľ Jozef Tokoš. Každý zväz prijal svoje vlastné pravidlá. Len na nich zostalo, či si ponechajú skúšky, poplatky a v akej výške… „Na Slovensku máme jeden z najliberálnejších systémov na svete. Neexistujú finančné ani iné väčšie bariéry. Každý, kto chce, to môže skúsiť. To všetko je v prospech voľného obchodu,“ tvrdí Tokoš.

Aktívnych bolo 37 agentov
Táto prax priniesla aj otázku odbornosti a pripravenosti agentov. Dokážu si hráči, najmä na nižších úrovniach, vybrať vždy správneho agenta, ktorý sa o nich postará? "FIFA si uvedomuje, že najmä v najlepších ligách nastal výrazný nárast príjmov sprostredkovateľov, v období pred pandémiou často až štvornásobný. To sa netýka Slovenska a podobných krajín, ale futbalovo najväčších a najsilnejších. Top svetoví agenti berú za prestupy obrovské odmeny. Aj to sú argumenty, pre ktoré sa chce FIFA opäť viac angažovať v procese transferov. Chcela by sa vrátiť k obmedzeniu prístupu k tejto profesii a znovu zaviesť systém skúšok," dodáva Tokoš, ktorý sa stal po Venglošovi v roku 2001 jedným z trojice agentov FIFA na Slovensku (spolu s Milanom Lednickým a Vladimírom Vargom).

V súčasných podmienkach platí, že ak sa strany nedohodnú na výške odmien, existujú odporúčania, ktoré málokto dodržiava, aby sprostredkovateľ dostal odmenu vo výške troch percent z hrubého platu hráča alebo z transferovej su­my. "Tieto limity by mali byť v budúcnosti striktné, z transferovej sumy budú možno vyššie – desaťpercentné. V slovenských podmienkach by boli tri percentá pre agentov likvidačné, ak beriem do úvahy bežného ligového hráča s platom 1 500 – 2 000 eur. Veľké agentúry už od začiatku vyjadrovali nespokojnosť a aj zámer napadnúť tieto obmedzenia na súde, pretože v Európskej únii by to bolo v rozpore so slobodným trhom. Aj podľa mňa by bolo náročné tieto typy stropov obhájiť, sú neudržateľné. Šancu vidím len v obmedzení prístupu k profesii, kde sa dá argumentovať verejným záujmom," domnieva sa Tokoš. Zo 150 sprostred­kovateľov, ktorých eviduje Slovenský futbalový zväz, ich aktívne pôsobilo vlani len 37, v roku 2020 ešte o čosi menej. Ostatní sú, ako uvádza SFZ, „sprostredkova­telia, ktorí nevykázali žiadnu transakciu či takí, ktorí majú na vlastnú žiadosť pozastavenú činnosť“.
Celková suma, ktorú za svoju prácu získali v roku 2021, sa zverejňuje kumulovane za všetkých a je vo výške 325 650 eur, celková suma vyplatená klubmi 2 064 530 eur.

To sú len zlomky z peňazí, ktoré zarábajú najvýznamnejší svetoví sprostredkovatelia, ktorí sa stali pevnou súčasťou futbalového biznisu. Na Slovensku nie je táto práca natoľko lukratívna, Tokoš dodáva, že je to podobné ako v prestížnosti a lukratívnosti vlastníctva futbalových klubov. To všetko súvisí s objemom peňazí, ktoré sa točia v slovenskom futbale. (...)