Dva prípady tréningovej kompenzácie pre Moreirense FC

Jozef Tokoš po analýze prípadu sprostredkoval portugalskému klubu Moreirense FC zastúpenie v dvoch prípadoch nevyplatenej tréningovej kompenzácie.  Klub Moreirense FC uspel po podaní žaloby na Komoru pre riešenie sporov FIFA vo svojom spore so gréckym klubom Olympiacos FC (hráč Daniel Castelo Podence) a americkým klubom Dynamo Houston. FIFA  zaviazala Olympiacos FC a Dynamo Houston zaplatiť žalobcovi tréningovú kompenzáciu a následne boli tréningové kompenzácie vyplatené.