Nazov spoločnosti
Spoločnosť s.r.o.
Ulica 17, 987 65  Mesto
09 / 876 54 321    0905 123 456
info@spolocnost.sk www.spolocnost.sk

Víťazný prípad na FIFA pre Seraing Liége

Jozef Tokoš po analýze prípadu sprostredkoval  zastúpenie vo veci nevyplatenej tréningovej kompenzácie za výchovu hráča Huga Cuypersa. Belgický klub Seraing Liége uspel na Komore pre riešenie sporov FIFA vo svojom spore so gréckym klubom Ergotelis. Verdikt Komory pre riešenie sporov FIFA  zaviazal Ergotelis zaplatiť žalobcovi tréningovú kompenzáciu.