Nazov spoločnosti
Spoločnosť s.r.o.
Ulica 17, 987 65  Mesto
09 / 876 54 321    0905 123 456
info@spolocnost.sk www.spolocnost.sk

Víťazný prípad na FIFA pre Barnsley

Jozef Tokoš po analýze prípadu sprostredkoval  zastúpenie vo veci nevyplatenej tréningovej kompenzácie za výchovu hráča Saidy Janka. Anglický klub Barnsley FC uspel na Komore pre riešenie sporov FIFA vo svojom spore s francúzskym klubom AS St. Etienne. Verdikt Komory pre riešenie sporov FIFA zaviazal AS St. Etienne zaplatiť žalobcovi tréningovú kompenzáciu.