Víťazný prípad na FIFA pre Barnsley

Jozef Tokoš po analýze prípadu sprostredkoval  zastúpenie vo veci nevyplatenej tréningovej kompenzácie za výchovu hráča Saidy Janka. Anglický klub Barnsley FC uspel na Komore pre riešenie sporov FIFA vo svojom spore s francúzskym klubom AS St. Etienne. Verdikt Komory pre riešenie sporov FIFA zaviazal AS St. Etienne zaplatiť žalobcovi tréningovú kompenzáciu.