Víťazný prípad na FIFA pre NK Gorica

Jozef Tokoš po analýze prípadu sprostredkoval  zastúpenie vo veci nevyplatenej tréningovej kompenzácie za výchovu hráča Slivku. Slovinský klub NK Gorica  uspel na Komore pre riešenie sporov FIFA vo svojom spore so škótskym klubom Hibernians. Verdikt Komory pre riešenie sporov FIFA  zaviazal Hibernians zaplatiť žalobcovi tréningovú kompenzáciu.