Nazov spoločnosti
Spoločnosť s.r.o.
Ulica 17, 987 65  Mesto
09 / 876 54 321    0905 123 456
info@spolocnost.sk www.spolocnost.sk

Víťazný prípad na FIFA pre MFK Liptovský Mikuláš

Jozef Tokoš po analýze prípadu sprostredkoval  zastúpenie vo veci nevyplatenej tréningovej kompenzácie za výchovu hráča Halgoša. MFK Liptovský Mikuláš uspel na Komore pre riešenie sporov FIFA vo svojom spore so českým klubom Viktoria Žižkov. Verdikt Komory pre riešenie sporov FIFA  zaviazal Viktoriu Žižkov zaplatiť žalobcovi tréningovú kompenzáciu.