Víťazný prípad na FIFA pre MFK Liptovský Mikuláš

Jozef Tokoš po analýze prípadu sprostredkoval  zastúpenie vo veci nevyplatenej tréningovej kompenzácie za výchovu hráča Halgoša. MFK Liptovský Mikuláš uspel na Komore pre riešenie sporov FIFA vo svojom spore so českým klubom Viktoria Žižkov. Verdikt Komory pre riešenie sporov FIFA  zaviazal Viktoriu Žižkov zaplatiť žalobcovi tréningovú kompenzáciu.