Víťazný prípad na FIFA pre NK Lokomotiv Zagreb

Jozef Tokoš po analýze prípadu sprostredkoval  zastúpenie vo veci nevyplatenej tréningovej kompenzácie za výchovu hráča Mateja Rodina. NK Lokomotiv Zagreb uspel na Komore pre riešenie sporov FIFA vo svojom spore so slovinským klubom NK Aluminj. Verdikt Komory pre riešenie sporov FIFA  zaviazal NK Aluminj zaplatiť žalobcovi tréningovú kompenzáciu.