Nazov spoločnosti
Spoločnosť s.r.o.
Ulica 17, 987 65  Mesto
09 / 876 54 321    0905 123 456
info@spolocnost.sk www.spolocnost.sk

Jozef Tokoš na valnom zhromaždení hráčskej asociácie

Poradca hráčskej asociácie Únia futbalových profesionálov (ÚFP) Jozef Tokoš sa predvčerom a včera zúčastnil v Žiline na vzdelávacej konferencii ÚFP a na zasadnutí predsedníctva, ako aj valného zhromaždenia ÚFP. Valné zhromaždenie ÚFP jednomyseľne zvolilo Jozefa Tokoša za poradcu aj na rok 2020.