Jozef Tokoš na valnom zhromaždení hráčskej asociácie

Poradca hráčskej asociácie Únia futbalových profesionálov (ÚFP) Jozef Tokoš sa predvčerom a včera zúčastnil v Žiline na vzdelávacej konferencii ÚFP a na zasadnutí predsedníctva, ako aj valného zhromaždenia ÚFP. Valné zhromaždenie ÚFP jednomyseľne zvolilo Jozefa Tokoša za poradcu aj na rok 2020.