Nazov spoločnosti
Spoločnosť s.r.o.
Ulica 17, 987 65  Mesto
09 / 876 54 321    0905 123 456
info@spolocnost.sk www.spolocnost.sk

Víťazný prípad na FIFA pre MFK Ružomberok

Jozef Tokoš po iniciovaní a analýzach prípadu sprostredkoval  právne zastúpenie vo veci nevyplatenej tréningovej kompenzácie za výchovu hráča Martina Chriena. MFK Ružomberok uspel na Komore pre riešenie sporov FIFA vo svojom spore s portugalským klubom Benfica Lisabon. Verdikt Komory pre riešenie sporov FIFA  zaviazal Benficu Lisabon zaplatiť žalobcovi tréningovú kompenzáciu.