Spor(t)y Róberta Kotiana

Zdroj: Šport, Róbert Kotian

(...) Nový štátny tajomník v obkľúčení lobistov a zákulisných hráčov pochopí, o čo jednoduchšie (by) bolo strieľať potme a v daždi a so zalepenými očami - ak sa mu však podarí presadiť financie na športové poukazy a zavedie aspoň trochu predvídateľný a transparentný systém rozdeľovania financií v budúcom Fonde na podporu športu, bude si môcť povedať, že nový mešec položil aspoň na približné základy, aké sa podarilo zaviesť tímu Eugena Jurzycu s jeho vzorcom. Čo v tom čase chápal málokto, akým veľkým systémovým posunom od lobingu k pravidlám v slovenskom športe bol tento výpočet.