Tokoš: Cudzinci futbal u nás neohrozujú, ale norma je zlá

Zdroj: Pravda, Michal Zeman

Linka na rozhovor s Jozefom Tokošom vrátane videa na Pravda TV

https://futbal.pravda.sk/ostatne/clanok/495951-tokos-cudzinci-futbal-u-nas-neohrozuju-ale-norma-je-zla/

V najvyššej slovenskej futbalovej súťaži stúpajú počty legionárov. Ich štart upravuje súťažný poriadok, ale jeho formulácie v tejto dôležitej časti sú nepresné a nejednoznačné.

V článku 47, odseku 4 sa doslova hovorí: „V jednom stretnutí majstrovskej súťaže alebo pohárovej súťaže môžu štartovať za jedno družstvo klubu maximálne piati hráči s iným občianstvom ako je občianstvo členského štátu Európskej únie“.

Aktuálne majú v senickom klube viac futbalistov, ktorí pochádzajú z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie a predpis nepamätá na skutočnosť, že niektorí nadobudli dodatočne aj pasy krajín EÚ a norma ich aj klub znevýhodňuje. „Znenie tohto predpisu je potrebné čo najskôr zmeniť,“ tvrdí odborník na športové právo Jozef Tokoš, ktorý sa venuje aj otázkam pôsobenia legionárov v súťažiach.

Legionári pribúdajú v takmer všetkých krajinách a v niektorých tímoch získavajú aj prevahu. Ako sa má domáci futbal proti tomu brániť? A je podľa vás vôbec potrebné sa tomu brániť?

Treba sa tomu brániť v okamihu, keď regulátor, v našom prípade Slovenský futbalový zväz, usúdi, že nastáva problém pre rozvoj futbalu v krajine. Podľa mňa to na Slovensku zatiaľ nehrozí. Netýka sa väčšiny klubov. Nik nebude spochybňovať cudzincov, ktorí prinášajú do ligy vyššiu kvalitu. Platí to o väčšine hráčov v Slovane, Dunajskej Strede, Žiline, Trenčíne… Viacerí sú reprezentanti svojich krajín.

Mnohí to však ako problém vnímajú, aj fanúšikovia často kritizujú prevahu legionárov vo svojich obľúbených mužstvách…

To je celkom pochopiteľné. Každý fanúšik citlivo vníma, aký vzťah majú hráči k logu klubu, jeho dresu a farbám. Toto funguje bez ohľadu na národnosť, lebo flákať to môžu aj domáci futbalisti, ktorí sa narodili v rovnakom meste či vieske. Ale zároveň vznikajú obavy, či si hráči, ktorí prídu z ďalekých krajín, môžu vybudovať úprimne puto ku klubu. Určite je to ťažšie, ako u tých, ktorí v meste odmalička vyrastajú, pôsobí na nich rodinná tradícia a podobne. Ale dobrých legionárov všade vo svete prijímajú. Tí, čo sú slabší ako domáci hráči, by sa do tímov nikdy nemali dostať.

Ako vnímate problém senického tímu, ktorý bojuje prakticky bez fanúšikov o záchranu a v zostave nastupuje často jediný Slovák?

Ak hovoríme o norme v súťažnom poriadku, článku 47, odseku 4, je zlá, nepresná, odfláknutá. Treba ju čo najskôr zmeniť. Napríklad podľa českého vzoru, jednoducho ho jasne sformulovať, v čom nevidím nijaký problém. Treba si priznať chybu a urobiť potrebné zmeny. Výklad musí byť jednoznačný, aj v prípade dvoch i troch občianstiev. Zároveň sa domnievam, že tento problém a nešťastná formulácia by nemali mať právne spätné účinky, pretože by to bolo v rozpore s európskym právom, so základnym princípom voľného pohybu zamestnancov. Toto vyriešil Bosmanom prípad už v decembri 1995. To, že my nemáme presný text predpisov ani po vyše dvadsiatich rokoch, je veľká škoda.

Čo všetko zmenila Bosmanova kauza?

Priniesla dva významné dopady. Klub môže mať neobmedzený počet hráčov s pasom krajiny Európskej únie a hráč, ktorému sa skončila zmluva, môže opustiť klub bez nároku na odstupné. Niekoľko rokov trvalo, kým sa ustálil prestupový systém, súčasný platí od roku 2001. Futbal sa stále drží princípu zmluvnej stability. Bežný zamestnanec v rôznych oblastiach môže z akéhokoľvek dôvodu odísť zo zamestnania, dať výpoveď. Toto si futbalista nemôže dovoliť bez takzvaného oprávneného dôvodu. Hrozili by mu vážne sankcie.

Môže mať futbal svoje špeciálne podmienky? V slovenskom súťažnom poriadku sa hovorí o tom, že v nižších súťažiach môžu v zápase nastúpiť len piati hráči, ktorí nie sú slovenskými občanmi, teda obmedzuje aj hráčov z krajín EÚ…

Môže existovať jediná výnimka – v amatérskom futbale. Teda tam, kde sa hrá, obrazne, za párky a pivo. Preto musí byť preformulovaný aj odsek 5 v článku 47, na ktorý narážate. V normách SFZ treba všetky nedostatky čo najrýchlejšie odstrániť. Sú aj iné predpisy, ktoré nekorešpondujú s medzinárodnými normami.

Napríklad?

V zákone o športe sa hovorí o okolnostiach, za ktorých môže profesionálny športovec jednostranne ukončiť profesionálnu zmluvu. Podľa neho má na to právo, ak nedostane tri mesiace výplatu. Tieto podmienky sa vo futbale upravili v prospech hráčov. V medzinárodnom prestupovom poriadku od júna 2018 platí, že môžu odstúpiť od zmluvy, ak im nevyplatia dve výplaty. Reálne hrozí diskriminácia, pretože ak by cudzinec v slovenskom klube nedostal dve výplaty, môže sa obrátiť na FIFA a spor zrejme vyhrá. Najčistejšie by bolo, keby sa táto časť pri najbližšej možnej príležitosti zmenila aj v slovenskom zákone, aby neboli znevýhodnení domáci hráči. Vždy však môže dôjsť aj ku krátkodobému výpadku vyplácania miezd, takže istá miera zhovievavosti je namieste.

V Anglicku silnejú hlasy, ktoré žiadajú úpravu pravidiel o štarte cudzincov v Premier League. Zmenia sa na ostrovoch pravidlá?

V Anglicku je to vážny problém. Tam by sme mohli hovoriť o reálnom ohrození domácich hráčov. Národný futbalový zväz trápi, že má úspešné reprezentačné výbery do 17 i 20 rokov, ale mladí hráči sa nedokážu uplatniť v domácich kluboch. Samozrejme, Premier League sa nedá v ničom porovnávať so slovenskou ligou. V súťaži pôsobí viac ako 250 cudzincov, čo je veľa. V 25-člennom kádri môže teraz figurovať 17 legionárov, ale existuje snaha znížiť tento počet na 13. Teraz musí byť minimálne osem hráčov s takzvaným štatútom Homegrown Player. To sú zväčša Angličania, ale nemusia byť. Do tohto počtu spadajú aj cudzinci, ktorí strávili istý čas v akadémiách v Anglicku.

Zmenia sa predpisy po brexite?

Predstavitelia futbalového priemyslu bojujú za zachovanie statusu quo, argumentujú špecifickosťou športu a futbalu, chcú, aby mal výnimku. To však asi nebude možné. Práve obmedzenia voľného pohybu zamestnancov boli jedným z kľúčových motívov pre brexit. Ukazuje sa, že ak by platili prísnejšie pravidlá pre štart cudzincov, tak až dve tretiny z tých, ktorí teraz pochádzajú z krajín EÚ, by nespĺňali podmienky. A ak by bol tvrdý brexit, budú ich brať ako iných legionárov.

To by bola pre anglické kluby zložitá situácia…

Určite bude existovať nejaké prechodné obdobie. Súčasní legionári by možno mohli dohrať podľa starých zmlúv, pravidlá by platili pre nových prichádzajúcich hráčov. Kým Turci či Brazílčania musia spĺňať prísne kritériá, aby mohli pôsobiť v anglických tímoch, pre Francúzov, Španielov…, ale ani Slovákov neexistujú ešte nijaké obmedzenia. Pre občanov z iných krajín ako z EÚ platí bodovací systém, kde sa posudzujú viaceré kritériá – štarty v reprezentácii, postavenie v renkingu, výška platu a podobne. Toto môže už čoskoro platiť pre všetkých rovnako.