Víťazný spor Alloa Athletic FC na FIFA

Jozef Tokoš po iniciovaní a analýzach prípadu sprostredkoval  právne zastúpenie vo veci nevyplatenej tréningovej kompenzácie za výchovu hráča Philipa Robertsa. Škótsky klub Alloa Athletic FC uspel na Komore pre riešenie sporov FIFA vo svojom spore s írskym klubom Sligo Rovers. Verdikt Komory pre riešenie sporov FIFA  zaviazal Sligo Rovers  zaplatiť žalobcovi tréningovú kompenzáciu.