Nazov spoločnosti
Spoločnosť s.r.o.
Ulica 17, 987 65  Mesto
09 / 876 54 321    0905 123 456
info@spolocnost.sk www.spolocnost.sk

Mimosúdne vyrovnanie pre Slovan Liberec

Jozef Tokoš po iniciovaní a analýzach prípadu sprostredkoval klubu Slovan Liberec  právne zastúpenie vo veci nevyplatenej tréningovej kompenzácie za výchovu hráča Filipa Lesniaka z Aalborg BC. Aalborg zaplatil Slovanu Liberec požadovanú tréningovú kompenzáciu.