Víťazný prípad na FIFA pre CF Badalonu

Jozef Tokoš po iniciovaní a analýzach prípadu sprostredkoval  právne zastúpenie vo veci nevyplatenej tréningovej kompenzácie za výchovu hráča Jordiho Quintillu. Španielsky klub  CF Badalona uspel na Komore pre riešenie sporov FIFA vo svojom spore s francúzskym klubom AC Ajaccio.  Verdikt Komory pre riešenie sporov FIFA  zaviazal AC Ajaccio zaplatiť žalobcovi tréningovú kompenzáciu.