Víťazný prípad na FIFA pre Illičivec Mariupol

Jozef Tokoš po iniciovaní a analýzach prípadu sprostredkoval  právne zastúpenie vo veci nevyplatenej tréningovej kompenzácie za výchovu hráča Romana Emeljanova. Ukrajinský klub Illičivec Mariupol uspel na Komore pre riešenie sporov FIFA vo svojom spore s ruským klubom FC Ural Jekaterinburg.  Verdikt Komory pre riešenie sporov FIFA  zaviazal FC Ural Jekaterinburg  zaplatiť žalobcovi tréningovú kompenzáciu.