Víťazný prípad na FIFA pre US Creteil

Jozef Tokoš po iniciovaní a analýzach prípadu sprostredkoval francúzskemu klubu US Creteil právne zastúpenie vo veci nevyplatenej tréningovej kompenzácie za výchovu hráča Niamiena Amessana.  Klub US Creteil uspel na Komore pre riešenie sporov FIFA vo svojom spore s cyperským klubom AEL Limassol. Verdikt Komory pre riešenie sporov FIFA  zaviazal AEL Limassol zaplatiť žalobcovi tréningovú kompenzáciu.