Jozef Tokoš na SFZ na medzinárodnom stretnutí o sociálnom dialógu

Poradca hráčskej asociácie Únia futbalových profesionálov Jozef Tokoš sa včera v sídle SFZ v Bratislave zúčastnil na celodennom medzinárodnom stretnutí so zástupcami FIFA, UEFA, európskych partnerov FIFPro (hráčska asociácia), ECL (asociácia klubov) a EPFL (asociácia líg), ako aj so zástupcami SFZ a Únie ligových klubov. Prvá časť vedená zástupcami UEFA sa týkala sociálneho dialógu, najmä implementácie dohody o minimálnych požiadavkách hráčskych zmlúv. Druhá časť vedená zástupcami FIFA sa týkala národnej Komory SFZ pre riešenie sporov a pilotného projektu FIFA na túto tému.