Víťazný prípad na FIFA pre KV Mechelen

Jozef Tokoš po iniciovaní a analýzach prípadu sprostredkoval klubu KV Mechelen právne zastúpenie vo veci nevyplatenej tréningovej kompenzácie za výchovu hráča Denisa Alibeca. KV Mechelen uspel na Komore pre riešenie sporov FIFA vo svojom spore s klubom FC Astra Ploiesti. Verdikt Komory pre riešenie sporov FIFA  zaviazal FC Astra Ploiesti zaplatiť žalobcovi tréningovú kompenzáciu. Kluby sa následne uzavreli mimosúdnu dohodu.