Stretnutie Únie futbalových profesionálov na SFZ

Poradca Únie futbalových profesionálov Jozef Tokoš sa včera spolu s prezidentom ÚFP Jánom Muchom a ďalšími zástupcami ÚFP zúčastnil v Bratislave v sídle SFZ na stretnutí s prezidentom SFZ Jánom Kováčikom, generálnym sekretárom Jozefom Klimentom a ďalšími zástupcami SFZ.  Na stretnutí sa prediskutovali návrhy ÚFP ohľadom postavenia Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov v súlade so štandardmi FIFA.