Nazov spoločnosti
Spoločnosť s.r.o.
Ulica 17, 987 65  Mesto
09 / 876 54 321    0905 123 456
info@spolocnost.sk www.spolocnost.sk

Stretnutie Únie futbalových profesionálov na SFZ

Poradca Únie futbalových profesionálov Jozef Tokoš sa včera spolu s prezidentom ÚFP Jánom Muchom a ďalšími zástupcami ÚFP zúčastnil v Bratislave v sídle SFZ na stretnutí s prezidentom SFZ Jánom Kováčikom, generálnym sekretárom Jozefom Klimentom a ďalšími zástupcami SFZ.  Na stretnutí sa prediskutovali návrhy ÚFP ohľadom postavenia Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov v súlade so štandardmi FIFA.