Stretnutie Únie futbalových profesionálov na SFZ

Jozef Tokoš sa dnes zúčastnil v Bratislave v sídle SFZ na pracovnom stretnutí s generálnym sekretárom Jozefom Klimentom a ďalšími zástupcami SFZ, aby prediskutovali pripomienky hráčskej asociácie Únia futbalových profesionálov k navrhovanému Poriadku Komory pre riešenie sporov.