Nazov spoločnosti
Spoločnosť s.r.o.
Ulica 17, 987 65  Mesto
09 / 876 54 321    0905 123 456
info@spolocnost.sk www.spolocnost.sk

Stretnutie Únie futbalových profesionálov na SFZ

Jozef Tokoš sa dnes zúčastnil v Bratislave v sídle SFZ na pracovnom stretnutí s generálnym sekretárom Jozefom Klimentom a ďalšími zástupcami SFZ, aby prediskutovali pripomienky hráčskej asociácie Únia futbalových profesionálov k navrhovanému Poriadku Komory pre riešenie sporov.