Víťazný prípad na FIFA pre Rodu Kerkrade

Jozef Tokoš po iniciovaní a analýzach prípadu sprostredkoval klubu Roda Kerkrade právne zastúpenie vo veci nevyplatenej tréningovej kompenzácie za výchovu hráča Danila Pereiru. Roda Kerkrade uspela na Komore pre riešenie sporov FIFA vo svojom spore s klubom CS Maritimo. Verdikt Komory pre riešenie sporov FIFA  zaviazal CS Maritimo zaplatiť žalobcovi tréningovú kompenzáciu.