Nazov spoločnosti
Spoločnosť s.r.o.
Ulica 17, 987 65  Mesto
09 / 876 54 321    0905 123 456
info@spolocnost.sk www.spolocnost.sk

Víťazný prípad na FIFA pre Rodu Kerkrade

Jozef Tokoš po iniciovaní a analýzach prípadu sprostredkoval klubu Roda Kerkrade právne zastúpenie vo veci nevyplatenej tréningovej kompenzácie za výchovu hráča Danila Pereiru. Roda Kerkrade uspela na Komore pre riešenie sporov FIFA vo svojom spore s klubom CS Maritimo. Verdikt Komory pre riešenie sporov FIFA  zaviazal CS Maritimo zaplatiť žalobcovi tréningovú kompenzáciu.