Víťazný prípad na FIFA pre Graffin Vlašim

Jozef Tokoš po iniciovaní a analýzach prípadu sprostredkoval klubu Graffin Vlašim právne zastúpenie vo veci nevyplatenej tréningovej kompenzácie za výchovu hráča Damira Zlomislica. Vlašim uspel na Komore pre riešenie sporov FIFA vo svojom spore s klubom HNK Rijeka. Verdikt Komory pre riešenie sporov FIFA  zaviazal HNK Rijeka zaplatiť žalobcovi tréningovú kompenzáciu.