Jozef Tokoš na SFZ stretnutí o prestupovom poriadku

Jozef Tokoš sa dnes  zúčastnil na Slovenskom futbalovom zväze na pracovnom stretnutí, na ktorom zástupcovia SFZ a ÚLK prediskutovali plánované zmeny  Registračného a prestupového poriadku SFZ a ich zosúladenie s  pripomienkami FIFA.