Víťazný prípad na FIFA pre Celano

Jozef Tokoš po iniciovaní a analýzach prípadu sprostredkoval talianskemu klubu Celano FC Marsica právne zastúpenie vo veci nevyplatenej tréningovej kompenzácie za výchovu hráča Alaina Facciniho. Klub Celano FC Marsica uspel na Komore pre riešenie sporov FIFA vo svojom spore s klubom Sliema Wanderers FC z Malty. Verdikt Komory pre riešenie sporov FIFA zaviazal Sliemu zaplatiť žalobcovi tréningovú kompenzáciu. Oba kluby sa následne dohodli na jej zaplatení v splátkach.