Svitá futbalistom na lepšie časy?

Zdroj: Šport, (mar)

Na Slovensku vzniká nová hráčska asociácia

Niet pochýb o tom, že keď v súčasnosti prebiehajú súdy o nevyplatených odmenách klubov voči futbalistom, aj hráči potrebujú svoju asociáciu, ktorá by chránila ich záujmy. Na Slovensku však doterajšie snahy o založenie rešpektovanej asociácie buď zlyhali alebo tie, ktoré vznikli, neboli dostatočne reprezentatívne. Potvrdením toho je aj fakt, že sme jednou z mála európskych krajín, ktorá nemá zastúpenie v medzinárodnej hráčskej asociácii FIFPRO. Zdá sa však, že svitá na lepšie časy a tento stav sa čoskoro zmení.

Podnet na založenie reprezentatívnej hráčskej asociácie tentoraz vyšiel z radov aktívnych hráčov. Mimoriadnu iniciatívu vynaložil brankár Slovana Bratislava Ján Mucha. Keď nevyšlo prvé stretnutie kapitánov pred reprezentačným duelom Slovensko – Švajčiarsko, v priebehu niekoľkých decembrových dní oslovil a dal dokopy hráčov zo všetkých klubov najvyššej slovenskej súťaže. Tí sa stretli v Nitre a sformulovali vyhlásenie kapitánov, v ktorom sa zaviazali založiť hráčsku asociáciu. Až do jej vzniku založili Radu kapitánov, ktorá bude uznášaniaschopná, ak bude prítomných 9 členov rady. Na platné uznesenie rady bude potrebných 7 hlasov, pričom každý kapitán má jeden hlas.

Rada kapitánov apeluje na manažmenty klubov, aby v čo najkratšom čase vyrovnali oprávnené peňažné požiadavky zo strany hráčov a tiež nekládli hráčom akékoľvek prekážky pri zmene klubovej príslušnosti a jednostrannom ukončení zmluvného vzťahu s klubom v prípadoch, keď klub nezaplatil hráčovi viac ako 3 základné mesačné odmeny v priebehu 12 mesiacov. Rada kapitánov žiada orgány SFZ, aby pri takýchto prípadoch striktne dodržiavali pravidlá FIFA a tiež Registračný a prestupový poriadok SFZ v súlade s čerstvo schváleným zákonom o športe. Zároveň sa zaväzujú, že budú poskytovať servis pre svojich členov pri riešení zmluvných a iných sporov súvisiacich so športovou činnosťou.

Nový projekt podpísalo 26 hráčov z dvanástich klubov vrátane všetkých dvanástich kapitánov s tým, že vyhlásenie podporilo zhruba 95 percent prvoligových hráčov. V prípravnom výbore asociácie figurujú Ján Mucha, Róbert Vittek, Marek Sapara, Viktor Pečovský, Ľubomír Michalík, Michal Gašparík a Jozef Piaček. Právnu pomoc pri zakladaní im poskytuje športový právnik Jozef Tokoš. Asociácia sa po založení bude v čo najkratšom čase uchádzať o členstvo v medzinárodnej FIFPRO, ktorá v tomto roku slávi 50. výročie svojho vzniku. „Jeden z dôvodov, prečo tiež figurujem v prípravnom výbore je, že som hral v Nemecku, vo Francúzsku i v Turecku a viem, ako si vážia hráčov v zahraničí. Ich práva sú naozaj veľmi rešpektované,“ vyhlásil Róbert Vittek, s 23 gólmi najlepší strelec slovenskej reprezentácie.