Futbalisti idú do boja. Založili Radu kapitánov

Zdroj: Pravda, Michal Zeman

Prvoligoví futbalisti sa chystajú obraňovať a aj presadzovať svoje záujmy. Rozhodli sa založiť si svoju hráčsku asociáciu. Podobných pokusov bolo za uplynulých viac ako desať rokov niekoľko, teraz sa zdá, že tento krok by sa mohol stretnúť so všeobecnou podporou podstatnej väčšiny futbalistov, ktorí pôsobia v najvyššej súťaži.

Ich zástupcovia, kapitáni alebo nimi poverení hráči všetkých dvanástich mužstiev sa už stretli na spoločnom rokovaní a zhodli sa na dôležitosti fungovania takejto stavovskej organizácie, ktorá by sa stala partnerom klubom i Slovenskému futbalovému zväzu. Vo vyhlásení, ktoré zástupcovia futbalových tímov, prijali sa hovorí, že nová organizácia by sa mala stať „jednotným hlasom hráčskej obce“. Mala by poskytnúť servis pre svojich členov najmä pri riešení zmluvných a iných sporov súvisiacich so športovou činnosťou. Takisto by mala podávať pomocnú ruku futbalistom, ktorí sú aktuálne bez platnej zmluvy.

Na základe prvých rokovaní už vznikla Rada kapitánov, ktorá bude hráčov zastupovať až do založenia asociácie. Iniciatíva vzišla od najskúsenejších futbalistov, ktorí v slovenskej súťaži pôsobia. Siedmich z nich rada poverila prípravou a založením asociácie – sú nimi Róbert Vittek, Ján Mucha, Viktor Pečovský, Jozef Piaček, Ľubomír Michalík, Michal Gašparík a Marek Sapara. Viacerí z nich majú skúsenosti s fungovaním podobnej organizácie v zahraničí. Perspektívnym cieľom zostáva, aby sa nová asociácia stala aj členom FIFPRO, čo je medzinárodná hráčska asociácia, v ktorej zatiaľ nemá Slovensko zastúpenie.

Aktívna organizácia hráčov chýba, potvrdzuje športový právnik

Iniciátori založenia asociácie konzultovali postup aj s právnikom Jozefom Tokošom, ktorý sa venuje vo svojej praxi aj športovým otázkam a problémom.

Potrebuje slovenský futbal takúto organizáciu?
Myslím si, že dozrel na to čas. Chýba organizácia, ktorá by bránila v rôznych podobách záujmy futbalistov. Únia ligových klubov potrebuje silného partnera. Aj nový zákon o športe predpokladá sociálny dialóg, partnerstvo medzi zástupcami klubov i hráčov.

Také asociácie v minulosti vznikali i vznikli, ale v praxi sa nepresadili…
Podobných organizácií môže byť v krajine niekoľko, dôležité je, akú majú vážnosť, váhu, ako sa uplatnia v praxi. Pomáhal som pri vzniku podobnej aj pred dvanástimi rokmi, keď vyšla iniciatíva od skupiny skúsených hráčov na čele s Ľubomírom Luhovým. Postup bol identický a jediný správny. Musia sa dať dokopy lídri tímov a hráči musia získať presvedčenie, že ide o správnu vec. Zatiaľ sa nik zo Slovenska nestal riadnym členom medzinárodnej organizácie FIFPRO, čo je vo svete vplyvná organizácia, silný partner FIFA i UEFA. To by mala byť jedna z úloh novej asociácie.

Bude úspešnejšia ako jej predchodcovia? Akú jej dávate šancu?
Zárukou sú mená v prípravnom výbore, sú tam lídri tímov, majú podporu spoluhráčov. Ostatné bude na samotných hráčoch. Problémov vo futbale je dosť, najčastejšie je to nevyplácanie platov, ktoré vyvolávajú ďalšie negatívne veci v rozpore so slovenským poriadkom a medzinárodnou praxou. Verím, že situácia sa bude postupne zlepšovať, lebo od marca platí nový registračný prestupový poriadok, aj FIFA tento rok vydala doplnenie medzinárodného poriadku, stanovila prísnejšie pravidlá. Dôležité sú však aj pozitívne veci, rôzne hráčske aktivity.

Na ktoré narážate?
Ide o partnerstvo a spoluprácu s inými subjektami, ktoré pôsobia vo futbale. O pozitívny aspekt, ktorým je pripomienkovanie nových predpisov, starostlivosť o hráčov, ktorí nemajú zmluvy, vyjadrovanie sa k rôznym otázkam a témam. Nejde teda len o bránenie sa voči niečomu, boj proti negatívnej praxi, obe stránky musia byť vyvážené. Asociácia musí byť aj pozitívnym, aktívnym hlasom smerom k SFZ a Únii ligových klubov.