Víťazný prípad na FIFA pre Standard Liege

Jozef Tokoš po iniciovaní a analýzach prípadu sprostredkoval belgickému klubu Standard Liege právne zastúpenie vo veci nevyplatenej tréningovej kompenzácie za výchovu hráča Luiza Luciana Silvu. Standard Liege  uspel na Komore pre riešenie sporov FIFA vo svojom spore s portugalským klubom Estoril Praia. Verdikt Komory pre riešenie sporov FIFA z zaviazal Estoril Praia zaplatiť žalobcovi tréningovú kompenzáciu.