Štart pozitívnej vlny

(publikované v denníku Šport a na sport.aktuality.sk) Odvolací orgán licenčného konania SFZ rozhodol ešte v máji v plnom rozsahu potvrdiť prvostupňové rozhodnutie a klubu MFK Košice neudeliť licenciu na sezónu 2015/16, keďže ani v odvolacom konaní nesplnil minimálne požiadavky finančných licenčných kritérií. Tento verdikt zaujal aj tým, že najvyššiu súťaž premiérovo opúšťa mužstvo zo stredu tabuľky. Mohol však nezávislý orgán konať inak?
   Stačí sa letmo začítať do podrobného zdôvodnenia rozhodnutí orgánov licenčného konania. Klub nielenže nezdokladoval vyrovnanie svojich záväzkov voči hráčom Bašistovi, Novákovi a Korijkovovi, ale nesplnil si ani uznané záväzky voči ďalším trom hráčom – Kavkovi, Ostojičovi a Tofiloskému. Podľa licenčného orgánu „je zrejmé, že zmluvy s nimi boli antidatované“. Keďže k dohode klubu a hráčov prišlo až v apríli 2015, záväzky voči hráčom k 31. marcu tohto roka existovali, čo je dôvod na neudelenie licencie. Licenčný orgán skonštatoval aj nedostatky v auditovaných finančných výkazoch. Vyhlásenie kľúčového akcionára klubu nepostačovalo na zachovanie nepretržitej činnosti klubu aj v novej sezóne. Ponúkané riešenia viedli skôr k zníženiu záväzkov klubu ako k získaniu reálnych financií a ako nereálne boli vyhodnotené aj niektoré položky odhadovaných budúcich príjmov klubu vo finančnom pláne.
   Slová kľúčového akcionára v médiách si len ťažko hľadali publikum: „Mohli sme vyplatiť týchto troch futbalistov, lebo to nie je až taká vysoká suma. Ale tým by som podrazil všetkých ostatných hráčov, ktorí súhlasili s dohodou.“ Vzápätí zaklincoval nečakanú pointu: „Pre mňa je to lepšia situácia, že sme si vyčistili stôl. Táto situácia ma naštartovala na pozitívnu vlnu.“
   Minulý týždeň zaujala nie bežná tlačová konferencia hráčov Bašistu a Nováka vysvetľujúcich pomery v klube. Opísali, ako hráči dostali 15-tisícovú pokutu bez dôvodu či návrh na vyplatenie dvoch mesačných výplat, ak podpíšu „papiere potrebné na udelenie licencie“ a niektorí „boli na tom tak zle, že aj to zobrali“. Iní sa vzdali polovice dlhu, aby ukončili puto s klubom. Ak by nepodpísali, klub im podľa hráčov hrozil preradením do B-mužstva. Déjà vu. V minulosti totiž čosi veľmi podobné zažili hráči v Dunajskej Strede či v iných (nielen) futbalových kluboch.
   Pokus zašmodrchať všetko na poslednú chvíľu konečne nevyšiel. Stálo za to prísť o licenciu na najvyššiu súťaž pre 50 000 eur, ktoré klub aj tak musí vyplatiť? Povesť klubu z druhého najväčšieho slovenského mesta má predsa vyššiu cenu. Nielen v očiach fanúšikov, ale aj smerom k mestskej samospráve a k potenciálnym reklamným partnerom či dokonca investorom. Tí budúci musia mať veľkú odvahu... Alebo je všetko inak? Veď nezávislý orgán SFZ naštartoval pozitívnu vlnu... Zmetie táto vlna 28 splátkových kalendárov voči hráčom splatných v plnej výške 15. júla? Aj vy tušíte, ako sa to skončí? A kto za to bude akože môcť?