Kedy odpočítať body?

(publikované v denníku Šport) V našich zemepisných futbalových šírkach málo vídaný jav odpočítania bodov Dukle Banská Bystrica a Dubnici Disciplinárnou komisiou SFZ za nesplnenie povinnosti zaplatiť dlžné sumy hráčom po rozhodnutí Rozhodcovského súdu SFZ ani veľmi neprekvapil. Akákoľvek iná možnosť nesedela. Napokon, nikto neprotestuje, ani postihnuté kluby
    Odpočítania bodov a zákazy prestupov sú zbrane najťažšieho kalibru pre vynucovanie športovej spravodlivosti po previneniach, ktoré celosvetová futbalová obec považuje za najvážnejšie. Možnosť udelenia práve takýchto typov sankcií je popri výraznejšie rýchlejšom konaní, väčšej erudícii a špecializácii športových rozhodcov najdôležitejším argumentom v prospech športových arbitrážnych tribunálov a disciplinárok oproti všeobecným súdom. Využíva sa vždy, keď treba. Jeden príklad: keďže FIFA považuje princíp ochrany mladých hráčov do 16 rokov za zásadný, tak za jeho porušenie dostala zákaz transferov na dve prestupové obdobia aj FC Barcelona. Jeden z ďalších princípov zakotvený vo všetkých možných existujúcich dokumentoch je povinnosť futbalových aktérov riešiť svoje športové spory výlučne na arbitrážnych futbalových orgánoch, nie na všeobecných súdoch.  
      Porušením tohto princípu sa tento rok zaoberala aj naša futbalová disciplinárka. Dnes druholigový klub odmietol jurisdikciu Rozhodcovského súdu SFZ v majetkovom spore s kolegom licenčným agentom, ktorý sa po márnom dlhom čakaní na súhlas klubu s rozhodcovským konaním musel obrátiť na civilný súd. Následný podnet na tento klub disciplinárka vyhodnotila správne a skonštatovala disciplinárne previnenie, ktoré neskôr potvrdila aj Odvolacia komisia SFZ. Prekvapujúce však bolo disciplinárne opatrenie: nie prísnejšia sankcia, ale pokuta 1500 eur. Ide o nebezpečný precedens, ktorý pošepne klubom: obídete športový tribunál a necháte protistranu vytrápiť sa roky na všeobecnom súde, pričom od disciplinárky dostanete len zanedbateľnú pokutu.  
      Treba pochváliť vedenie SFZ, keďže prezident sa v tomto prípade pre nedostatočné disciplinárne opatrenie odvolal, ale nezávislá Odvolacia komisia SFZ konanie zastavila po posúdení, že SFZ nie je „iný subjekt, ktorý preukáže právny záujem na rozhodnutí vo veci“. De facto rozhodla, že odvolanie v neprospech klubu nemohol podať nikto.
      Čo ďalej? Slovenské futbalové normy treba zmeniť tak, aby za porušenie najdôležitejších princípov vrátane odmietnutia riešiť športové spory športovými tribunálmi boli automaticky prísnejšie sankcie a upraviť možnosť odvolaní aj v neprospech previnilca v prípade benevolentného verdiktu. Nestačí len poslať riešenie príkladu 2+2 je 4 do Banskej Bystrice a Dubnice, ale správne vyhodnotiť aj ťažšie prípady. Príležitostí bude určite ešte veľa.