S kožou treba na trh

(publikované v denníku Šport) Už teraz možno s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou skonštatovať, že pripravovaný návrh zákona o športe zlepší súčasný stav v športe. Záruky sú zjavné: široký tím participujúcich odborníkov, opakovane deklarovaná politická podpora a najmä doteraz zverejnené čiastkové návrhy. Predseda parlamentu a minister školstva pred dvomi týždňami sľúbili „veľmi transparentné prostredie“ a zverejnili tézu o väčšej autonómii športovým zväzom pri väčšej kontrole. Možno len súhlasiť. Lenže, toto bola takmer povinná jazda inšpirovaná návrhmi z nedávnej minulosti. Povestný pes je však zakopaný v slabej miere poznania obsahu celého návrhu, veď niekoľkokrát odložený zákon má najnovšie ísť už v júni na rokovanie vlády...
     Nielen minulotýždňová podpora desiatich najväčších zväzov vrátane futbalu a hokeja filozofii zákona bez toho, aby verejnosť poznala čokoľvek o finančnej časti, vzbudzuje veľké očakávania. Zástupcovia všakovakých športov, posťažujúc sa na ľubovoľný problém, už dlhodobo spomínajú všeliek – zákon o športe. Presvedčenie, že systému transparentného financovania pomôže práve tento zákon, vyjadril dokonca aj prezident Kiska v pondelok na stretnutí s hokejistami. Smerom k exekutíve teda dlhodobo znie jasná objednávka prijať dobrý zákon.
    Ucelený text zákona sa má zverejniť tesne pred prvou z plánovaných troch verejných debát. Stále však bude len výstupom pracovnej skupiny odborníkov konzultujúcich zámery s predsedom parlamentu. Ako však všetci intenzívne tušíme, text odborníkov môže byť diametrálne odlišný od výsledného oficiálneho. Na pracovné dišputy však slúžili mesiace príprav pracovnou skupinou vrátane novembrovej ankety....
    Nevyhnutné je, aby sa politici čím skôr prihlásili k základným myšlienkam zákona a verejne – najlepšie na tlačovej konferencii – ohlásili navrhované zmeny. Verejnú diskusiu treba potom viesť o návrhu s pečiatkou ústredného orgánu štátnej správy pre šport – ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, hoci podporeného predsedom parlamentu. Nielen v rámci oficiálneho pripomienkového konania, ale ešte pred ním! Ak pracovná skupina mala priestor takmer dva roky, oficiálny návrh by si zaslúžil aspoň dva mesiace.
    Treba ísť konečne poctivo s politickou kožou na športový trh a odprezentovať kľúčové body vrátane finančnej časti. Bude v návrhu daňovo odpočítateľná položka na šport, prípadne kultúru a iné verejne prospešné aktivity? Rozdelenie marketingových peňazí podnikov ovládaných štátom na šport podľa pravidiel? Jeden centrálny rebríček športovcov? Športová obec čaká na zodpovedanie mnohých otázok. Aj tí platitelia daní, ktorí nie sú športoví fanúšikovia, budú pozorne počúvať odpovede.