40 dní a dovidenia

(publikované v denníku Šport) Na kostrbatý nepodpísaný list košických futbalistov zareagoval v sobotňajšom vydaní prezident MFK Košice a zahmlene priznal dlh voči nim. Netradičný výkrik znovu upriamil pozornosť na tému nevyplácaných miezd v profesionálnom futbale. Nejde o unikát, problémy majú viaceré kluby v oboch najvyšších súťažiach. Je vážne, keď sa nevyplácajú ani 400-eurové základné platy, z lásky k futbalu sa žiť nedá. Hnilý úmysel nevyplatiť hráčov od samého začiatku a čachrovať hore-dolu so zmluvami, ako sa tiež u nás stalo, býva skôr výnimkou. Častejšie sú príčinou pragmatickejšie dôvody. Výpadok reklamného partnera, zmarený sľubný transfer. Nájdu sa desiatky, ospravedlňujú máloktoré. Mnoho podobných prípadov sa stalo aj v iných kolektívnych športoch, napríklad v ľadovom hokeji. Dlhy voči hráčom sú aj v lepších rodinách. Kluby južnej Európy vrátane španielskych sú evergrínom, najnovšie kolabuje talianska Parma. Čo s tým?Takmer vždy chýba razantnejšia regulácia voči klubom zo strany regulátora. Treba trošku väčší bič. V procese udeľovania licencií klubom na novú sezónu treba strážiť nielen pekné papierové formálne kritériá, ale pustiť sa do ťažšej práce, poriadne analyzovať podklady a následne spravodlivo rozhodnúť. A ak dnešné normy nevyhovujú a dostatočne nezabraňujú dlhom, treba ich do leta zmeniť. Výsledok musí byť jasný: kluby chronicky nevyplácajúce základné platy nesmú do prvých dvoch najvyšších súťaží! A ak nastanú problémy, treba tvrdú anglickú cestu, nie taliansku. Futbalová konferencia bude o pár dní, priestor na diskusiu určite tiež.
    Chýba pracovnoprávny status hráčov v kolektívnych športoch. Nevyplatenie mzdy je za istých okolností trestný čin.  
    Chýba funkčná hráčska asociácia, tá existujúca sa za niekoľko rokov nedokázala dostať ani do medzinárodných štruktúr. Nebolo a nie je počuť jej relevantný hlas.Dozrel čas obnoviť ju znovu. Autor textu na jeseň 2003 asistoval pri založení prvej asociácie. Zhora, cez kapitánov mužstiev. Vtedy sa zasadili o vec skutoční hráčski lídri  Miro Hýll a Martin Poljovka, no po polroku márnej snahy skončila činnosť. Ktoré z osobností sa chopia žezla dnes? Sú vôbec?
    FIFA si uvedomuje celosvetový problém nevyplácania miezd. Pritvrdila. Doplnila medzinárodný transferový poriadok o článok 12bis celosvetovo účinný od 1.3.2015. Každý klub môže byť potrestaný, ak nevyplatí odmenu hráčovi alebo platbu klubu 30 dní po splatnosti. Stačí hráčovo upozornenie s ďalšou 10 dňovou lehotou. Ak ani tak klub nezaplatí, poruší tým zmluvu bez oprávneného dôvodu a hráč môže po sezóne odísť do iného klubu. Zadarmo, hoci má bárs aj štvorročnú zmluvu, bez ohľadu na jej text.  Komora pre riešenie sporov FIFA doteraz trvala v judikatúre na 3-mesačnej, ojedinele 2-mesačnej lehote. Sankciami boli doplatenie celého zvyšku hodnoty zmluvy a zákaz transferov pre klub. Preberme tento prístup aj na Slovensku!