Anketa o meškajúcom zákone

(publikované v denníku Šport)  Ministerstvo školstva vykázalo po čase činnosť aj v oblasti športu. V súvislosti s pripravovaným zákonom o športe zverejnilo pre pospolitý ľud anketu. Odborná aj laická verejnosť dostala výzvu na diskusiu. Najprv ju spropagujme: ešte do pondelka môžu aj čitatelia Športu cez ministerský web odpovedať na otázky. Lepší pocit príde hneď.
    Posvieťme si na fakty o zákone o športe. Vláda svojím uznesením ku „Koncepcii štátnej politiky v oblasti športu – Slovenský šport 2020“ ešte 19.12.2012 uložila ministrovi školstva vypracovať nový zákon o športe s účinnosťou od 1. januára 2014! Termín sa posunul. Od decembra 2012 neprišlo ministerstvo s návrhmi akýchkoľvek väčších zmien v oblasti športu. Prednedávnom nastúpil nový minister, ktorý zatiaľ o športe tiež výraznejšie neprehovoril.
     Ankety sú užitočné nielen pre sociológov, ale azda aj pre ministerstvá. Ako však môže táto, ktorá tu mala byť spolu s obsahovými tézami už pred rokom a pol, s termínom na odpovede 6 pracovných dní ovplyvniť rozhodovanie rozumného ministra? Aj keby odpovedali stovky respondentov,  tak nijako. Možno sa za ňu iba skryť.
   Obsahovo je väčšina otázok v poriadku, časť je však od veci: napríklad pýtať sa, či má zákon definovať pracovnoprávny vzťah športovcov podľa štandardov EÚ, teda aby sa profíci v kolektívnych športoch stali zamestnancami. Hoci by 100% klubov odpovedalo: „nechceme štandardy EÚ, súčasný stav nám vyhovuje“, takéto odpovede nemôžu ovplyvniť navrhovateľa.
    Ako postupovať? Minister môže po tlačovke predložiť návrh zákona do pripomienkového konania. V druhom variante ešte pred jeho zverejnením  môže odštartovať verejnú odbornú diskusiu v nadväznosti na anketu. V ďalších mesiacoch by však mali nasledovať rôzne fóra odborníkov, workshopy, semináre. Výlučne v tomto prípade by diskusia mohla do istej miery determinovať budúcu podobu zákona, ako píše komentátor Športu (4.11.), aby sa viaceré kontroverzné témy ujasnili a dohodli. Stihol by sa však do ďalších volieb prijať dobrý zákon o športe?
    Je takmer isté, že anketa sa vyhodnotí v peknej excelovskej tabuľke, to na ministerstve vedia. Potom bude priestor na otázky a dôležité rozhodnutia, ktoré sa mali naformulovať a urobiť v prvom polroku vládnutia. Položme ich vo forme ankety. Je minister školstva schopný
presadiť veci v prospech športu „a) len s ministrom financií, b) s ministrami financií, obrany a vnútra, c) so žiadnym kolegom vo vláde?“ A dajme jednu nadväzujúcu: reálne odhadujúc svoju šancu uspieť, zákon meškajúci už takmer rok minister „a) predloží v znení pripravenom pracovnou skupinou b) vyškrtá a predloží, aby splnil úlohu c) nepredloží a nechá osud športu novej vláde?“
    Očakávania športovej obce od zákona sú veľké, informácie zatiaľ nedostatočné. Držím palce ministrovi, aby urobil dobré rozhodnutia.